Terms and Conditions KISMINI OKUMADAN İŞARETLEME
BU ALANI İŞARETLEMİŞ HERKES SİTE KURALLARINI KABUL ETMİŞ SAYILIR !
Türkçe
Üyelik kurallarını ve sözleşmesini kabul ettiğiniz takdirde sitemizde herhangi bir dine veya inanca,cinsel ithamlarda, kişisel gizlilik haklarını ihlal eden, uluslararası hukuka ve Türkiye Cumhuriyeti Yasaları'na aykırı içeriği olan mesajlar veya gönderiler gönderdiğiniz takdirde hakkınızda işlem başlatılacaktır ve bu durumdan internet sitemiz sorumlu değildir.. Tüm bunların yanı sıra Telif hakkı içeren dosya vb. materyalleri de paylaşımında bulunmak yasaktır tespit edildiği takdirde hakkınzda yasal işlem başlatılır. İnternet sitemizde yasa dışı ürünlerin, satışı yasak ürünlerin paylaşımlarını yapmak kesinlikle yasaktır tespit edildiği takdirde üyeliğiniz durdurulur.
Yazdığınız yorumlardan, seçmiş olduğunuz kullanıcı adından şahsınız sorumlu tutulacaktır. Diğer üyelere karşı kırıcı, aşağılayıcı vb. yorumlar yaparsanız veya uygun olmayan kullanıcı adı seçmeniz durumunda üyeliğiniz durdurulur ve tekrar hesap açamazsınız. Hesabınızın güvenliğinden de şahsınız sorumludur.
Sitemize giriş yapan ve yorum yapan şahısların IP adres kayıtları tutulmaktadır bu bilgiler kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Site Kuralları:
-Diğer şahıslara kırıcı, aşağılayıcı ithamlarda bulunmak,
-siyasal konulardan bahsetmek,
-Bir dine veya inancı aşağılamak
-Uygunsuz kullanıcı ismi seçmek,
-Admin onayına uygunsuz gönderiler göndermek
-Keylogger,virüs vb. içeren dosyalar paylaşmaya çalışmak KESİNLİKLE YASAKTIR. ÜYELİĞİNİZ DURDURULUR. English (g translate)
embership rules and conventions you accept its discretion in any religion or belief to our site, in the sexual accusations, personal privacy rights violators, messages that contain content contrary to the Laws of international law and the Republic of Turkey or shipments will start operations on your right if you submit and this situation is not responsible for our website. In addition to all these, files containing copyright etc. If it is forbidden to share the materials, legal action is initiated. Your membership is discontinued if it is strictly forbidden to share illegal products and prohibited products on our website.
Your comments will be held responsible for the comments you have written. Other members of the crushing, humiliating and so on. If you make comments or choose an inappropriate user name, your membership will be stopped and you will not be able to sign in again. You are also responsible for the security of your account.
The IP address records of the persons who login and comment on our site are kept and this information will not be shared with third parties.
Site Rules:
-To make other people offensive, derogatory,
- talk about political issues,
- To denigrate a religion or belief
-Using the appropriate user name,
Send inappropriate submissions to -Admin approval
-Keylogger, virus etc. trying to share files is ABSOLUTELY PROHIBITED. YOUR MEMBERSHIP IS STOPPED.